W Słabości Siła

W Słabości Siła

W Słabości Siła
 „W słabości siła” - to projekt, w którym część uczestników naszego Ośrodka świadczy systematyczną pomoc wolontariacką seniorom. Nasze wsparcie polega na spędzaniu czasu z osobami starszymi, na długich rozmowach (także telefonicznych). Pomagamy im w dotarciu do lekarza, uczestniczymy w realizacji wizyt, naprawiamy drobne sprzęty domowe. Pomagamy także w porządkach, opiekujemy się zwierzętami osób starszych, robimy zakupy w zakresie niezbędnych produktów, realizujemy recepty, przygotowujemy drobne posiłki, a w okresie świątecznym składamy seniorom wizyty i wręczamy własnoręcznie wykonane upominki.
Read More
Nagroda S3ktor 2013

Nagroda S3ktor 2013

W Słabości Siła
Projekt „W słabości siła - aktywizacja społeczna dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną poprzez działania wolontariackie na rzecz osób starszych” uzyskał nagrodę w konkursie S3KTOR 2013 na najlepszą inicjatywę pozarządową w kategorii POMOC SPOŁECZNA. Więcej o wydarzeniu na facebook.
Read More