Polityka Prywatności Stowarzyszenia Otwarte Drzwi i jednostek utworzonych przez Stowarzyszenie

Niniejsza Polityka Prywatności dotyczy gromadzenia, przechowywania i przetwarzania danych osobowych użytkowników, na stronach internetowych Administratorów (Stowarzyszenia Otwarte Drzwi i utworzonych przez Stowarzyszenie jednostek). W Polityce Prywatności został określony zakres i cel przetwarzania danych osobowych osób odwiedzających strony internetowe Administratorów, korzystających z ich formularzy kontaktowych, kandydatów na pracowników, kandydatów na współpracowników, darczyńców, interesantów, danych z 1,5 %, fanpage’y. 

W Stowarzyszeniu Otwarte Drzwi i w jednostkach utworzonych przez Stowarzyszenie występuje czterech odrębnych Administratorów Danych Osobowych: Stowarzyszenie Otwarte Drzwi, Środowiskowy Dom Samopomocy AB Stowarzyszenie Otwarte Drzwi, Warsztaty Terapii Zajęciowej Stowarzyszenia Otwarte Drzwi, Zakład Aktywności Zawodowej GALERIA „Apteka Sztuki”. W niniejszej Polityce określiliśmy, w których obszarach wyżej wymienione podmioty występują jako odrębni Administratorzy Danych Osobowych, a w których Administratorem pozostaje Stowarzyszenie Otwarte Drzwi.

Administratorzy  Danych Osobowych

Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Otwarte Drzwi (dalej: „ADMINISTRATOR”),
z siedzibą: Targowa 82, 03-448 Warszawa. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Targowa 82, 03-448 Warszawa lub drogą e-mailową pod adresem: stowarzyszenie@otwartedrzwi.pl.

Administratorem danych osobowych jest Środowiskowy Dom Samopomocy AB Stowarzyszenia Otwarte Drzwi (dalej: „ADMINISTRATOR”), z siedzibą: ul. Przyczółkowa 27 a, 02-968 Warszawa. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Przyczółkowa 27 a, 02-968 Warszawa lub drogą e-mailową pod adresem: sds@otwartedrzwi.pl.

Administratorem danych osobowych jest Warsztat Terapii Zajęciowej Stowarzyszenia Otwarte Drzwi (dalej: „ADMINISTRATOR”), z siedzibą: Równa 10/3, 03-418 Warszawa. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Równa 10/3, 03-418 Warszawa lub drogą e-mailową pod adresem: wtz@otwartedrzwi.pl.

Administratorem danych osobowych jest Zakład Aktywności Zawodowej GALERIA „Apteka Sztuki”  (dalej: „ADMINISTRATOR”), z siedzibą: Al. Wyzwolenia 3/5 w Warszawie. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Al. Wyzwolenia 3/5 w Warszawie lub drogą mailową pod adresem: galeria@aptekasztuki.eu.

Inspektor Ochrony Danych

Administratorzy wyznaczyli Inspektora Ochrony Danych – Andrzeja Rybusa – Tołłoczko, z którym można się skontaktować pod adresem mailowym: iod@otwartedrzwi.pl.

Podstawa prawna

Dane osobowe są przetwarzane na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach.

Poniżej przedstawiamy obszary, w których Stowarzyszenie i utworzone przez nie jednostki  występują jako odrębni Administratorzy:

Kontakt

Wykorzystujemy Twoje dane osobowe, które podałaś/eś kontaktując się z nami (w szczególności imię, nazwisko, adres e-mail oraz inne dane, które podałaś/eś w treści wiadomości). Podanie tych danych osobowych jest konieczne, aby móc nawiązać kontakt.

Wykorzystujemy ww. dane osobowe w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane przez Ciebie zapytanie. Działamy w oparciu o nasz uzasadniony interes, polegający na zapewnieniu kontaktu. (art. 6 ust.1 lit. f RODO). Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez okres 5 lat, a następnie niezbędność danych zostanie poddana weryfikacji i ewentualnemu usunięciu.

Dane nie pochodzą od stron trzecich.

Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji. 

Kontakty służbowe

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celu wymiany danych osobowych w ramach kontaktów służbowych. Działamy w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes – art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Dane osobowe mogą pochodzić od stron trzecich m.in.: pracowników, współpracowników, kontrahentów, klientów, urzędników, w związku z prowadzoną działalnością. Dane osobowe będą przetwarzane bezterminowo.

Administratorzy nie przekazują danych do państw trzecich.

Administratorzy nie przewidują zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

Kontakt przez formularz kontaktowy dostępny na stronach internetowych

Wykorzystujemy Twoje dane osobowe, które podałaś/eś kontaktując się z nami (w szczególności imię, nazwisko, adres e-mail oraz inne dane, które podałaś/eś w treści wiadomości kierowanej do danego Administratora). Podanie tych danych osobowych jest konieczne, aby móc nawiązać kontakt.

Wykorzystujemy ww. dane osobowe w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane przez Ciebie zapytanie. Działamy w oparciu o nasz uzasadniony interes, polegający na zapewnieniu kontaktu – art. 6 ust.1 lit. f RODO. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez okres 5 lat, a następnie niezbędność danych zostanie poddana weryfikacji i ewentualnemu usunięciu.

Dane nie pochodzą od stron trzecich.

Administratorzy nie przewidują zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

Przyciski portali społecznościowych

Zamieszczając na naszych stronach internetowych przyciski portali społecznościowych (Facebook, Instagram, YouTube) dajemy operatorom tych portali sposobność do zbierania danych osobowych użytkowników naszych stron i ich dalszego przetwarzania w określonych przez tych operatorów celach. Czynimy to w dwojaki sposób:

• Po pierwsze, odsyłamy Cię za pomocą przycisku na stronę internetową odpowiedniego portalu społecznościowego, na której możesz polubić lub obserwować nasz fanpage, jak również polecić go swoim znajomym; Twoja aktywność na portalach społecznościowych jest śledzona przez operatorów tych portali, a zabrane w ten sposób dane są przez nich wykorzystywane m.in. do celów marketingu behawioralnego; dotyczy to jedynie użytkowników naszych stron będących subskrybentami usług portali społecznościowych;

• Po drugie, umożliwiamy operatorom portali społecznościowych umieszczenie na Twoim urządzeniu plików cookies, dzięki którym mogą śledzić Twoją aktywność na różnych stronach internetowych; zebrane w ten sposób dane są przez nich wykorzystywane m.in. do celów marketingu behawioralnego; dotyczy to wszystkich użytkowników naszych stron bez względu na to, czy są subskrybentami usług portali społecznościowych; Celem zamieszczenia przez nas na stronach internetowych przycisków portali społecznościowych jest zwiększenie atrakcyjności tych stron.

Działamy w oparciu o nasz uzasadniony interes (podstawa prawna wykorzystania danych przewidziana w art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na promocji i popularyzacji działalności Administratora.

W związku z realizacją opisanych powyżej celów nie przechowujemy danych o charakterze osobowym. Takie dane mogą jednak przechowywać – ze względu na określone przez siebie samodzielnie cele – operatorzy portali społecznościowych. Pozostaje to jednak poza jakimikolwiek uzgodnieniami z tymi operatorami.

Prowadzenie fanpage’y na portalach społecznościowych

Wykorzystujemy Twoje dane osobowe zbierane w związku z odwiedzinami utworzonych przez nas naszych fanpage’y na portalach społecznościowych (Facebook, Instagram, YouTube) i aktywnością podejmowaną na forum tych fanpage’y, w tym informacje o obserwowaniu i polubieniu fanpage’a, zamieszczeniu postów, zamieszczeniu komentarzy pod publikowanymi na fan page’u treściami, reakcjach na publikowane na fan page’u treści oraz o dzieleniu się z innymi użytkownikami publikowanymi na fan page’u treściami itp.). Informacje te, zgodnie ze specyfiką działania portali społecznościowych, są jawne dla wszystkich lub niektórych pozostałych użytkowników tych portali. Wykorzystujemy Twoje dane osobowe w celu prowadzenia fanpage’a, w tym w celu opracowania atrakcyjnych treści oraz ich udostępnienia użytkownikom portali społecznościach.

Działamy w oparciu o niezbędność wykorzystania danych do wykonania umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną. Podstawa prawna wykorzystania danych przewidziana w art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Poniżej przedstawiamy obszary, w których Administratorem Danych jest Stowarzyszenie Otwarte Drzwi:

Faktury:

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celu wystawienia faktury oraz płatności – art. 6 ust. 1 lit. b RODO, rozliczenia faktury – art. 6 ust. 1 lit. c RODO – zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez 5 lat licząc od początku roku następującego po roku, w którym wystawiono dokumenty księgowe.

Dane nie pochodzą od stron trzecich.

Administrator nie przekazuje danych do państw trzecich.

Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji. 

Darowizny:

Wykorzystujemy Twoje dane osobowe, które podałaś/eś w formularzu płatności lub w przelewie (w szczególności imię, nazwisko, adres, adres e-mail, numer konta bankowego). Podanie danych osobowych jest konieczne, aby móc wesprzeć naszą działalność. Wykorzystujemy ww. dane osobowe w celu umożliwienia dokonania i obsługi przekazania darowizny na rzecz Administratora, a także przesłania Ci podziękowania za udzielone wsparcie. Podstawą prawną naszego działania jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Ponadto wykorzystujemy ww. dane osobowe w celu wystawienia dowodów księgowych dokumentujących darowizny. Działamy w oparciu o ciążący na nas obowiązek prawny – art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Dane osobowe w tym celu przetwarzamy przez okres 5 lat od rozliczenia darowizny.

Wykorzystujemy Twoje dane osobowe obejmujące adres e-mail oraz adres, w celu przesłania Ci podziękowania za wsparcie, a także przesłania informacji o naszych działaniach, które zostały sfinansowane z Twojego wsparcia. Działamy w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes – art. 6 ust. 1 lit. f RODO.  Dane osobowe przetwarzamy w tym celu przez rok od wsparcia naszych działań lub do wcześniejszego skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania.

Dane nie pochodzą od stron trzecich.

Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

1,5 %:

Wykorzystujemy Twoje dane osobowe, które podałaś/eś przy rozliczeniu 1,5% (w szczególności imię, nazwisko, adres zamieszkania, kwota wsparcia). Wykorzystujemy ww. dane osobowe w celu podziękowania za udzielone wsparcie oraz przekazania informacji na jakie przeznaczono wpłaty, a także w celu informacyjnym i statystycznym na temat osób przekazujących 1,5% podatku na rzecz Administratora. Podstawą prawną naszego działania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Dane osobowe w tym celu przetwarzamy przez 1 rok od momentu otrzymania danych osobowych od Urzędu Skarbowego.

Dane pochodzą od stron trzecich – Urzędu Skarbowego.

Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji. 

Rekrutacja na podstawie Kodeksu Pracy

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego, w zakresie określonym w przepisach prawa pracy – art. 6 ust. 1 lit. b, c RODO – na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Ponadto dane osobowe mogą być przetwarzane w zakresie wykraczającym poza przepisy prawa pracy na podstawie udzielonej zgody – art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Możliwe jest również przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia przyszłych naborów pracowników jeśli wyrażona zostanie zgoda – art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Jeśli w dokumentach rekrutacyjnych, zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, to przetwarzanie danych osobowych odbywa się wyłącznie na podstawie zgody – art. 9 ust. 2 lit. a.

W przypadku kandydatów, których podanie zostało rozpatrzone negatywnie dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia procesu rekrutacji a następnie przez okres 3 lat w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. W przypadku wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w następnych naborach, dane będą przechowywane przez okres 1 roku.

W przypadku kandydatów, z którymi została zawarta umowa o pracę dane włączane są do akt osobowych pracownika i przechowywane zgodnie z przepisami prawa.

Dane nie pochodzą od stron trzecich.

Administrator nie przekazuje danych do państw trzecich.

Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

Rekrutacja na podstawie Kodeksu Cywilnego

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego, w zakresie określonym w przepisach prawa cywilnego – art. 6 ust. 1 lit. b, c RODO – na podstawie ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny oraz w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Możliwe jest również przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia przyszłych naborów współpracowników jeśli wyrażona zostanie zgoda – art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Jeśli w dokumentach rekrutacyjnych, zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, to przetwarzanie danych osobowych odbywa się wyłącznie na podstawie zgody – art. 9 ust. 2 lit. a.

W przypadku kandydatów, których podanie zostało rozpatrzone negatywnie dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia procesu rekrutacji, a następnie przez okres 3 lat w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. W przypadku wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w następnych naborach, dane będą przechowywane przez okres 1 roku.

W przypadku kandydatów, z którymi została zawarta współpraca dane włączane są do akt osobowych współpracownika i przechowywane zgodnie z przepisami prawa.

Administrowanie serwerem i statystyka korzystania z zasobów naszych stron

Wykorzystujemy Twoje dane osobowe dotyczące Twojej aktywności na naszych stronach, obejmujące treść zapytań HTTP kierowanych do naszego serwera przez Twoje urządzenie (adres URL, adres IP, typ przeglądarki, system operacyjny, język przeglądarki, datę i godzinę żądania, identyfikator pliku cookie, przeglądane zasoby strony). Zbierane w ten sposób dane są zapisywane w logach serwera. Wykorzystujemy Twoje dane osobowe w celu administrowania serwerem, zapewnienia jego bezpieczeństwa oraz w celach statystycznych. Działamy w oparciu o nasz uzasadniony interes (art. 6 ust.1 lit. f RODO).

Pliki Cookies
Pliki cookies to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników, przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Cookies identyfikuje Użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego treści,
w tym reklam. Administrator Danych Osobowych stosuje Cookies, aby zagwarantować odpowiedni standard wygody Serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy w celu optymalizacji działań.

Cookies wykorzystywane są w celu:

  1. dostosowania zawartości Serwisu do preferencji Użytkownika,
  2. optymalizacji korzystania z Serwisu, w szczególności poprzez rozpoznawanie urządzenia końcowego Użytkownika,
  3. tworzenia statystyk,
  4. utrzymania sesji Użytkownika,
  5. dostarczania Użytkownikowi treści reklamowych.

Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób Użytkownicy korzystają z Serwisu,
aby usprawniać funkcjonowanie Serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację.

Należy pamiętać, że w niektórych przypadkach, niezależnych od Właściciela, oprogramowanie zainstalowane przez Użytkownika na urządzeniu końcowym, służące do przeglądania stron internetowych (np. przeglądarka internetowa) wprowadza domyślne przechowywanie Cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących Cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione między innymi w taki sposób, aby blokować automatyczną ustawienia Cookies bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu końcowym Użytkownika. Informacje szczegółowe w tym zakresie dostępne są w ustawieniach i instrukcjach dotyczących oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Zmiana ustawień stanowi wyrażenie sprzeciwu, który w przyszłości może spowodować utrudnienia w korzystaniu z Serwisu. Całkowite wyłączenie opcji przyjmowania Cookies nie będzie oznaczać braku możliwości przeglądania treści zamieszczanych w Serwisie z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania. Niedokonanie zmiany ustawień oznacza, że dane będą zamieszczone w urządzeniu końcowym Użytkownika (korzystanie z Serwisu będzie powodować automatyczne zamieszczanie Cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika).

Przechowywane dane zamieszczone w urządzeniu końcowym Użytkownika nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniu końcowym Użytkownika lub oprogramowaniu zainstalowanym w tym urządzeniu. Informacje dotyczące Cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach Serwisu.

Podmioty, którym ujawniamy Twoje dane osobowe

Nasza strona internetowa zawiera odnośniki do innych stron www. Nie możemy ponosić odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Namawiamy, by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityka prywatności tam ustaloną. Niniejsza Polityka dotyczy tylko strony internetowej prowadzonej przez Stowarzyszenie Otwarte Drzwi i jednostek utworzonych przez Stowarzyszenie.

Ujawniamy Twoje dane osobowe: Microsoft Sp. z o.o., Home.pl, OVHcloud.

Ponadto dane osobowe mogą zostać ujawnione organom publicznym na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom z nami współpracującym na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Twoje prawa

W związku z wykorzystywaniem przez nas Twoich danych osobowych możesz domagać się od nas:

  • dostępu do swoich danych osobowych, uzyskania potwierdzenia, czy Twoje dane osobowe są wykorzystywane, uzyskania kopii swoich danych osobowych oraz do uzyskania informacji związanych z wykorzystaniem tych danych (art. 15 RODO),
  • kopii swoich danych osobowych, których sam nam dostarczyłeś/dostarczyłaś, i przekazania tej kopii bądź Tobie samemu/samej, bądź wskazanemu przez Ciebie pomiotowi w powszechnie używanym, możliwym do odczytu komputerowego formacie (art. 20 RODO),
  • sprostowania swoich danych osobowych, gdy są niekompletne lub nieprawidłowe (art. 16 RODO),
  • usunięcia wszystkich lub niektórych swoich danych osobowych (art. 17 RODO), jeżeli odpadł celu lub podstawa prawna wykorzystywania tych danych, np. wobec cofnięcia zgody lub zgłoszenia zasadnego sprzeciwu albo jeżeli dane osobowe były wykorzystywane niezgodnie z prawem,
  • ograniczenia wykorzystania Twoich danych osobowych (art. 18 RODO) na czas niezbędny do rozstrzygnięcia o zasadności żądania usunięcia lub sprostowania tych danych albo do rozstrzygnięcia o zasadności zgłoszonego przez Ciebie sprzeciwu lub na czas niezbędny do ustalenia, dochodzenia lub obrony przez Ciebie roszczeń.

Możesz wnieść sprzeciw wobec wykorzystania Twoich danych osobowych w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes (art. 21 RODO). Na skutek wniesionego sprzeciwu rozważymy, czy z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją Twoje prawa i wolności mają pierwszeństwo przed względami ochrony poufności przetwarzanych przez nas danych osobowych.

Możesz w dowolnym momencie wycofać udzieloną zgodę na wykorzystanie Twoich danych osobowych (art. 7 RODO). Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem ich wykorzystywania na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Masz prawo do wniesienia skargi w związku z wykorzystywaniem Twoich danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Skargę możesz wnieść w formie elektronicznej, w formie pisemnej albo ustnie do protokołu w siedzibie Prezesa Urzędu.

Zmiany w Polityce Prywatności

Stosownie do potrzeb możemy zmieniać i uzupełniać Politykę Prywatności. O wszelkich zmianach lub uzupełnieniach poinformujemy Cię poprzez zamieszczenie odpowiednich informacji na naszych stronach, a w przypadku istotnych zmian poinformujemy Cię bezpośrednio na wskazany adres e-mail.