Informacje szczegółowe dotyczące okresu trwania oraz finansowania projektu:

Ośrodek Wsparcia Osób Niepełnosprawnych „Partnerzy” współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach umowy nr  ZZB/000551/BF/D z dnia 09.05.2019r . w ramach Konkursu 1/2018  ZWIĘKSZENIE SAMODZIELNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH o zlecenie realizacji zadań w ramach art. 36 ustawy z dnia 27.08.1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych . 

Wsparcie osób z niepełnosprawnością w środowisku poprzez prowadzenie ośrodków wsparcia dla dorosłych osób z niepełnosprawnością – Ośrodka Wsparcia Osób Niepełnosprawnych PARTNERZY oraz Ośrodka Dziennego Pobytu i Rehabilitacji Społecznej Osób z Niepełnosprawnością  ramach umowa nr PS/B/VI/3/3/608/2018-2021 z dnia 21.12.2018