Projekt „W słabości siła – aktywizacja społeczna dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną poprzez działania wolontariackie na rzecz osób starszych” uzyskał nagrodę w konkursie S3KTOR 2013 na najlepszą inicjatywę pozarządową w kategorii POMOC SPOŁECZNA. Więcej o wydarzeniu na facebook.