Warsztaty komputerowe
Powstały z myślą o naszych potrzebach i stanowią uzupełnienie procesu ciągłej rehabilitacji. Podczas zajęć nabywamy oraz doskonalimy wiedzę informatyczną. W warsztatach uczestniczą osoby, które prezentują wysoki poziom zainteresowania i motywacji oraz te, które ze względu na zatrudnienie nie mają innych możliwości podtrzymywania i rozwoju umiejętności informatycznych.

Warsztaty rekreacyjno – sportowe    sportoweCelem warsztatów jest poprawa naszej kondycji fizycznej, wyrobienie nawyku dbałości o własną aktywność. Zajęcia uczą samodyscypliny, wytrwałości w pokonywaniu własnych słabości. Jednocześnie sukcesy tj. zdobyta bramka, czy też podnoszenie coraz to cięższej sztangi, dają nam wzrost zaufania do własnych możliwości.

Warsztaty filmowe W trakcie zajęć zdobywamy konkretną wiedzę i umiejętności z zakresu rejestracji filmowej oraz podstaw obróbki materiałów filmowych. Na zajęciach w praktyczny sposób śledzimy wszystkie etapy powstawania prostych filmów (animacja poklatkowa oraz rejestracja dokumentalna): od przygotowania miejsca pracy, poprzez realizację aż po finalny montaż filmu. Zapoznają się również z niezbędnymi i podstawowymi wymaganiami sprzętowymi. Realizujemy też własne filmy.

fotografiaWarsztaty fotograficzno – dziennikarskie Program warsztatów skierowane jest do osób, dla których wielką pasją jest robienie zdjęć oraz tych z talentem literackim. Podczas zajęć, kształtujemy własną spostrzegawczość, koncentrację uwagi, wyobraźnię przestrzenną, wrażliwości estetycznej. Stanowią doskonałą  formę spędzania czasu wolnego.

Warsztaty teatralne Warsztaty pozywają nam wcielać się w nowe rolę, pozwalają nam przez chwilę poczuć się kimś innym. Uczymy się działać w zespole, budować więzi społeczne. Scenariusze przedstawień tworzymy wspólnie. Efekty naszych działań prezentujemy publicznie – podczas imprez edukacyjnych, kulturalnych, na przeglądach teatralnych.

pantomimaWarsztaty pantomimiczne Pantomima stwarza nam warunki do rozbudzania kreatywności, inicjatywy oraz poczucia własnej wartości. Rozwijamy swoją sprawność ruchową oraz koordynacji wzrokowo- ruchowej. Dla nas warsztaty pantomimy, to nie tylko zabawa w robienie min, ale coś więcej. Dzięki tym zajęciom mamy możliwość „wyjścia z cienia”. Spektakle z naszym udziałem prezentujemy na deskach teatrów, podczas warszawskich wydarzeń kulturalnych.

Warsztaty ceramiczne Praca w glinie to doskonały sposób na rozwijanie funkcji percepcji wzrokowej, dotykowej, a czasem i węchowej. Udoskonalamy swoją pamięć i uwagę, budujemy swoją wyobraźnię przestrzenną. Realizując poszczególne tematy zajęć, czujemy, że dużo zależy od nas samych, stawiamy sobie konkretne cele, budujemy zaufanie w swoje możliwości.

Warsztaty z zakresu języka angielskiego Warsztatowe zajęcia z języka angielskiego realizowane na poziomie podstawowym, ćwiczą naszą pamięć, koncentrację, dyscyplinę myślową.

Zajęcia ekonomiczne przygotowują uczestników do samodzielnego i ekonomicznie bezpiecznego życia.

5037683-pieniadze-banknoty-zloty-100-900-600Beneficjenci uczą się unikania zagrożeń związanych z niekontrolowanymi wydatkami czy działaniami prowadzącymi do „spirali zadłużenia”,  zarządzania własnym budżetem, umiejętnego robienia zakupów oraz oszczędzania.  Uczestnicy poznają prawo konsumenckie – zasady zwrotu czy reklamacji wadliwego towaru, bezpieczeństwa zakupów w sieci czy korzystania z kart płatniczych.

Wiele zajęć poświęcamy zagadnieniu pracy i związanymi z pracą korzyściami finansowymi.  Dowiadujemy się jakie są części składowe wynagrodzenia za pracę –  podatki, składki na fundusze i świadczenia i dlaczego nigdy nie należy podejmować pracy „na czarno”.

Zajęcia ekonomiczne poza teorią składają się z  ćwiczeń i zadań praktycznych:  napisania reklamacji w związku z wadliwym towarem, kreowanie scenek ilustrujących kontakty  pomiędzy  klientem a sprzedawcą, przygotowania listy zakupów odpowiednio do potrzeb i budżetu.  Uczestnicy uczą się zamawiać usługi oraz umiejętnie korzystać z oferty reklamodawców.  Reklamy prześwietlamy pod względem wiarygodności i sprawdzamy, czy rzeczywiście należy kupować każdą reklamowaną rzecz.

Podczas zajęć korzystamy z  portalu wiedzy NBP oraz materiałów przygotowanych specjalnie z myślą o osobach z niepełnosprawnością intelektualną.  Na bieżąco śledzimy informacje ekonomiczne  w TVN Biznes i korzystamy z wiedzy zawartej w programie „Wiem co jem i co kupuję”.  Fachowa terminologia ekonomiczna pochodzi z portalu wiedzy NBP.

Mój sposób na budżet domowy