16 grudnia odbyło się podsumowanie projektu „Bez Granic” dotyczącego profilaktyki uzależnień od alkoholu oraz innych substancji psychoaktywnych. Na początku o czynnikach uzależnienia mówiła pani Iwona, później na temat projektu mówiła pani Hania z panem Markiem. Na naszym spotkaniu gościliśmy panią Annę Baranowską z Gdańskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień oraz dyrektora Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych pana Krzysztofa Brzózkę. Na spotkaniu obecni byli również beneficjenci projektu oraz kadra ośrodka „Partnerzy”. Bardzo dziękujemy wszystkim za przybycie i towarzyszenie nam podczas tej doniosłej dla nas chwili.