Pracownia umiejętności życiowych

kuchniaW tej pracowni rozwijamy i doskonalimy umiejętności, które pozwolą nam samodzielnie żyć, być bardziej niezależnym. Podczas zajęć dowiadujemy się jak przyrządzić  zdrowy i estetyczny posiłek, poznajemy zasady przechowywania potraw. Uczymy się obsługiwać urządzenia kuchenne, nakrywać do stołu, szlifujemy zasady savoir-vivre’u. Wykonujemy czynności niezbędne w prowadzeniu gospodarstwa domowego takie jak: pranie, czy prasowanie. Tu dowiadujemy się jak dysponować środkami finansowymi, dlaczego warto oszczędzać, jak to robić.

Pracownia działań twórczych

plastycznaZajęcia w pracowni rozwijają naszą wyobraźnię, ale też poprawiają sprawność manualną, koordynację wzrokowo-ruchową, koncentrację uwagi itp. Pracujemy w zespole, w ten sposób stajemy się bardziej wrażliwi na potrzeby innych ludzi. Tematyka zajęć jest różnorodna: muzyka, literatura, rzeźba, rękodzieło artystyczne, plastik, witraż, batik itp. Regularnie zwiedzamy wystawy, wernisaże, w muzea, galerie, uczestniczymy w plenerach artystycznych. Powstałe prace prezentujemy na wystawach, aukcjach, konkursach, ale też przekazujemy w formie upominków dla osób znaczących i bliskich.

 

Pracownia komputerowa

komputerowyPodczas zajęć w pracowni zdobywamy wiedzę z zakresu informatyki. Obsługujemy komputery, korzystamy z edukacyjnych programów multimedialnych. Program obejmuje naukę przepisywania i formatowania tekstów, pisania pism urzędowych, tworzenia tabel, sporządzania listów, wykazów i spisów, opracowywania prostych wizytówek, plakatów, ulotek, zaproszeń, tworzenia prezentacji multimedialnych, posługiwania się pocztą elektroniczną. Dużą wagę przywiązujemy do zagrożeń wynikających z użytkowania Internetu, uczymy się zasad bezpiecznego korzystania z niego. Internet, komputer to nasze „okno na świat”, pokonujemy ograniczenia – nie tylko techniczne, ale również emocjonalne.

Pracownia ceramiczna

Pracujemy z glinąceramiczna, uczymy się techniki formowania i dekorowania przedmiotów, zapoznajemy z procesem technologicznym występującym w zawodzie ceramika. Ćwiczymy sprawność manualną, koordynację wzrokowo-ruchową, uwagę, dokładność. Wykonujemy różnego rodzaju przedmioty ceramiki użytkowej i artystycznej tj: kubki, patery, misy i formy abstrakcyjne. Nasze prace można nabyć w Ośrodku PARTNERZY, al. Prymasa Tysiąclecia 145/149. Dochód ze sprzedaży prac przeznaczamy w całości na cele statutowe Ośrodka. Ceramika to doskonały pomyśl na ciekawy prezent  dla każdego.