„Siła Woli” – to projekt, którego celem jest zwiększenie świadomości społecznej poprzez działania edukacyjne w zakresie problematyki niepełnosprawności i różnorodności na rzecz uczniów szkół (głównie integracyjnych), rodziców uczniów dzieci w wieku szkolnym, studentów oraz profesjonalistów.

Wyjątkowość tego działania polega na tym, że edukatorami -trenerami w tym zakresie będą osoby z niepełnosprawnościami, które na co dzień korzystają ze wsparcia Stowarzyszenia Otwarte Drzwi.

Projekt będzie realizowany w okresie maj-grudzień 2016.

sila-woli-logotyp-stowarzyszenie-otwarte-drzwi

 

Adresaci projektu:

Nasze przedsięwzięcie będzie odpowiedzią na problemy dotyczące czterech grup społecznych:

1/ osób z niepełnosprawnością (nps.), szczególnie intelektualną i psychiczną,

2/ uczniów szkół masowych, specjalnych i integracyjnych,

3/ rodziców uczniów w wieku szkolnym,

4/ studentów uczelni wyższych,

5/ pracowników placówek edukacyjnych, rehabilitacyjnych i terapeutycznych dla osób z niepełnosprawnościami oraz pracownicy administracji samorządowej i rządowej, zajmujący się wpieraniem osób z niepełnosprawnością. 

img_7094

 Moderatorami zajęć w szkołach będą dorosłe osoby z niepełnosprawnością, głównie intelektualną i psychiczną.

 Istotną rolę w projekcie będą odgrywać Liderzy Klubu Samopomocy Osób z Niepełnosprawnościami, którzy mają już doświadczenia w prowadzeniu działań (również edukacyjnych na rzecz innych). 

Wszyscy chętni uczestnicy zostaną objęci działaniami edukacyjnymi – przygotowującymi do pełnienia roli edukatora/trenera. 

sila-woli-logotyp-stowarzyszenie-otwarte-drzwi-600x256

 Projekt „Siła Woli” realizowany będzie na terenie m.st. Warszawy. Bezpośrednie działania edukacyjne odbywać się będą w specjalistycznej placówce Stowarzyszenia, tj. Ośrodku Wsparcia Osób Niepełnosprawnych „Partnerzy” znajdującego się w Warszawie przy Al. Prymasa Tysiąclecia 145/149. 

Działania o charakterze edukacyjnym wobec i we współpracy z uczniami, rodzicami i studentami odbywać się będą na terenie szkół i uczelni w obrębie m.st. Warszawy oraz województwa mazowieckiego.