Każdy uczestnik po przejściu pierwszej fazy rekrutacji, czyli rozmów z psychologiem i przedstawicielami Stowarzyszenia Otwarte Drzwi oraz po zebraniu odpowiedniej dokumentacji, kierowany jest do Zespołu Rady Programowej w celu spotkania konsultacyjnego i wdrożenia go w działania Ośrodka na „okres próbny”.

Podczas okresu diagnostycznego uczestnik ma szansę poznać ofertę ośrodka, zweryfikować swoje potrzeby i umiejętności oraz określić swoje cele nad którymi będzie chciał pracować w przyszłości.

Zwykle czas próbny wynosi ok. jednego miesiąca, jednak wychodząc na przeciw potrzebom Osoby z niepełnosprawnością kadra stara się zawsze dostosować plan działań do indywidualnych wymogów uczestnika.

Podczas okresu diagnostycznego uczestnik bierze udział w zajęciach od poniedziałku do piątku, w godzinach 9:00 – 15;30. Osoby chętne mogą również korzystać z zajęć dodatkowych oferowanych przez ośrodek (od poniedziałku do czwartku od 16:00 do 18:00).

W gamę zajęć obowiązkowych wliczają się takie formy jak: zajęcia sportowe, sesje społeczności, zajęcia społeczno – informacyjne, trening psychoedukacyjny, warsztaty pedagogiczne, warsztaty z aktywizacji zawodowej, sesje arteterapii, relaksacyjne , aktywności zorganizowane w środowisku oraz zajęcia literackie i język angielski. Ponadto uczestnik jest zobowiązany do udziału w pracy w pracowniach terapii zajęciowej.

Każda osoba odbywająca okres diagnostyczny przynajmniej 1 tydzień bierze udział w zajęciach w każdej z pracowni, tak aby mogła poznać instruktora, zapoznać się z zakresem działań i rozpoznać swoje preferencje i możliwości. W Ośrodku funkcjonują 4 pracownie terapii zajęciowej: Pracownia Umiejętności Życiowych, Pracownia Komputerowa, Pracownia Działań Twórczych oraz Pracownia Ceramiczna.

Pierwszy dzień nowego uczestnika w Ośrodku rozpoczyna się od spotkania  Radą Programową. Na spotkaniu obecny jest cały zespół Rady Programowej (członkowie kadry Ośrodka). Uczestnik otrzymuje najważniejsze informacje dotyczące przygotowanej dla niego oferty. Weryfikowane są ostatecznie potrzeby i możliwości a także przedstawiane są informacje o zasadach i prawach uczestnika. Każda osoba może podzielić się swoimi spostrzeżeniami i oczekiwaniami wobec współpracy. Wszyscy uczestnicy podejmujący decyzję o współpracy już od pierwszego dnia traktowani są jako pełnoprawni członkowie Społeczności.

Po spotkaniu z Radą Programową uczestnik dołącza do sesji Społeczności – podczas której zostaje przedstawiony i wprowadzony. Społeczność Ośrodka jest głównym i kluczowym elementem „Partnerów”. W jej skład wchodzą zarówno wszyscy uczestnicy jak i członkowie rady, którzy wspólnie pracują, podejmują decyzje i działania na rzecz Ośrodka. Jest to czas na pytania do nowego członka oraz chwila na przedstawienie się i zapoznanie ze Społecznością uczestnika.

Każdej nowej osobie od początku współpracy z Ośrodkiem zostaje przydzielony tzw. Pracownik Kluczowy, który pomaga wdrożyć się w system pracy oraz w przyszłości jest łącznikiem między innymi członkami Rady Programowej.  Pracownik Kluczowy jest członkiem Rady Programowej i pierwszą osobą, do której dany uczestnik może zwrócić się z potrzebą, problemem lub pytaniami. Utrzymuje on również pierwszy kontakt z rodziną lub opiekunem uczestnika – jeśli taka potrzeba istnieje.

Po miesiącu okresu diagnostycznego następuje ponowne spotkanie uczestnika z członkami Rady Programowej w celu ustalenia dalszej ścieżki pracy, dopasowania oferty oraz podsumowania dotychczasowych spostrzeżeń i potrzeb uczestnika.