Projekt: Zapewnienie wsparcia osobom z niepełnosprawnościami – mieszkańcom m.st. Warszawy, poprzez prowadzenie mieszkań chronionych – treningowych „Życie na swoim” realizowany jest przez Stowarzyszenie Otwarte Drzwi w okresie 01.07.2016 – 30.11.2018 r. oraz współfinansowany ze środków Urzędu m.st. Warszawy.

13901471_305283869817253_8825867674397378507_n
Projekt obejmuje prowadzenie mieszkania chronionego – treningowego (przy ulicy Kłobuckiej 16B w Warszawie) dla 7 dorosłych mieszkańców Warszawy, z niepełnosprawnością intelektualną oraz wykazujących inne zakłócenia czynności psychicznych – obojga płci.

13654253_294619880883652_3932602361209196992_n
Jego celem jest przygotowanie mieszkańców do maksymalnie samodzielnego życia (adekwatnie do możliwości posiadanych przez poszczególne osoby) oraz utrwalenia i/lub uzyskania niezależności życiowej. Realizowany będzie przez pobyt całotygodniowy w turnusach trwających od 1 miesiąca – do maksymalnie 12 miesięcy oraz w formie krótkookresowego pobytu interwencyjnego (w nagłych sytuacjach losowych).

13920779_305292196483087_3406364844036943753_n

Beneficjenci projektu będą mogli skorzystać z szeregu treningów (w tym: samoobsługi w codziennym życiu, obsługowo – porządkowym, budżetowym, kulinarnym, komunikacyjnym, organizowania czasu wolnego oraz rozwijania i realizacji osobistych zainteresowań i hobby, sesjach społeczności,jak również będą korzystać na bieżąco ze wsparcia psychologicznego.

Szczegółowe informacje oraz zgłoszenia osób zainteresowanych udziałem w projekcie prosimy kierować bezpośrednio do koordynatora projektu: p. Marta Kończak, tel. 727 933 090, e-mail: m.konczak@otwartedrzwi.pl.

13920727_305291609816479_880570510055200087_n

13880354_305292073149766_1802620142776240683_n

13882260_305291673149806_1381093134118510209_n

13912892_305291473149826_7497172634436905718_n

14566404_345850622427244_9127360380744699117_o