Giełda Mocy jest wydarzeniem o szczególnym znaczeniu dla nas, osób z niepełnosprawnościami. Stanowi zwieńczenie programu rehabilitacji społecznej i zawodowej, które Stowarzyszenie Otwarte Drzwi realizuje od wielu lat.

Giełda Mocy to spotkanie wyjątkowych kandydatów do pracy z wyjątkowymi pracodawcami. Przybiera formułę „odwróconych” targów pracy, tzn. pracodawca odwiedza targi, aby poznać „moc” – czyli możliwość zawodowe poszczególnych kandydatów do pracy. Kandydaci występują w roli gospodarzy, promują siebie i swoje kompetencje zawodowe.

Udział w projekcie jest poprzedzony okresem przygotowań, tzn. kandydaci współpracują z trenerami pracy, doradcami zawodowymi przy tworzeniu profilu zawodowego, video CV, sesji zdjęciowej. Czwarta edycja Giełdy Mocy kładła duży nacisk na zainteresowania kandydatów do pracy, którzy prezentowali swoje pasje, wynikające z nich kwalifikacje i osiągnięcia zawodowe.

giełda mocy

Doświadczenia pracodawców pokazują, że Giełda Mocy ma sens:

Jak się pracuje z Angeliką i Arturem? Są to osoby bardzo otwarte, nie mamy jakichś większych problemów komunikacyjnych, czy też z obecnością na grafiku. Poza tym, że świetnie dogadują się z zespołem i są bardzo pracowici, to naprawdę są osoby niezwykle wartościowe i posiadające ogromną kulturę osobistą, o czym mówią nasi goście. – Dorota Popławska (Manager ds. Personalnych w Burger King M1)

Praca z Marią i Michaliną to doświadczenie, które pozwala przekonać się, że osoby niepełnosprawne intelektualnie są niezwykle sumienne i pracowite. Wnoszą do firmy wiele entuzjazmu i zaangażowania. Przynosi to wymierne korzyści dla firmy i jednocześnie uczy nas obcowania z osobami o innej wrażliwości i innym postrzeganiu świata. – Grażyna Szymaniak (Dyrektor Biura ANDRA Sp. z o.o.)

Więcej o projekcie na oficjalnej stronie Giełdy Mocy oraz profilu FB Giełda Mocy.