Projekt „Bez Granic” jest odpowiedzią na potrzebę skierowania odpowiednich działań profilaktycznych dla osób z niepełnosprawnościami mającymi problem z nadużyciem alkoholu, uzależnieniem od niego lub od innych substancji psychoaktywnych.
Jest adresowany do osób, których specyfika niepełnosprawności nie pozwala na skorzystanie z ogólnodostępnych ofert kierowanych do osób borykających się
z problemem uzależnień.

W ramach pro13900278_1165943736801313_8110862952630928040_njektu zostanie przeszkolona grupa specjalistów – osób bezpośrednio współpracujących z osobami z niepełnosprawnościami – z zakresu profilaktyki uzależnień. Następnie ta grupa przeprowadzi warsztaty psychoedukacyjne dla beneficjentów Stowarzyszenia Otwarte Drzwi oraz utworzy trzy grupy: grupę wsparcia dla osób współuzależnionych, grupę wsparcia dla osób DDD (Dorosłe Dzieci z rodzin Dysfunkcyjnych) oraz grupę samopomocowa.

Projekt: Prowadzenie działań z zakresu profilaktyki selektywnej lub wskazującej wśród osób z niepełnosprawnościami, mających problem ze szkodliwym używaniem lub z uzależnieniem od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych – projekt pilotażowy „Bez Granic” realizowany jest przez Stowarzyszenie Otwarte Drzwi w okresie w okresie od 01.07.2016 do 31.12.2016 oraz współfinansowany ze środków Urzędu m.st. Warszawy.

W 2017 roku ruszyła II edycja projektu. Więcej informacji znajdą państwo na stronie http://bezgranic.otwartedrzwi.pl/?page_id=56