Podczas gdy my wypoczywamy, w Ośrodku trwają warsztaty dla specjalistów terapii uzależnień w ramach II etapu projektu BEZ GRANIC. Za nimi już 5 warsztatów, a niedługo odbędą się spotkania z osobami z niepełnosprawnością. Projekt zakłada promowanie tematyki profilaktyki alkoholowej i innych substancji psychoaktywnych wśród osób z niepełnosprawnościami.

Już od roku w ramach Bez Granic odbyły się szkolenia dla specjalistów, warsztaty dla grupy osób z niepełnosprawnością, warsztaty w szkołach specjalnych i integracyjnych oraz konsultacje indywidualne dla osób z niepełnosprawnościami ze specjalistami.
Wszystkie osoby zainteresowane zapraszamy na stronę www.bezgranic.otwartedrzwi.pl oraz na facebook.com/bezgranic