W Ośrodku  przygotowujemy się do podjęcia pracy zawodowej. Uczestniczymy w:

Warsztatach z aktywizacji zawodowej – tworzymy dokumenty aplikacyjne, poznajemy prawo pracy, omawiamy różne zawody i możliwości zawodowe, analizujemy sytuacje z miejsc pracy naszych kolegów, którzy posiadają już doświadczenia zawodowe.

Wizytach w miejscach pracy – w każdym tygodniu odwiedzamy zakłady pracy, w których poznajemy specyfikę pracy w różnych miejscach i zawodach.

Indywidualnych konsultacjach z doradcą zawodowym i trenerami pracy – nasza kadra podczas indywidualnych spotkań wspiera nas m. in. w: podjęciu decyzji dotyczącej wyboru ścieżki zawodowej, motywuje nas do podjęcia pracy, trenuje z nami umiejętności społeczne i zawodowe potrzebne w  utrzymaniu miejsca pracy, szuka nam odpowiedniego pracodawcy, tworzy dokumenty aplikacyjne, towarzyszy podczas rozmów kwalifikacyjnych, pomaga we wszystkich formalnościach związanych z podjęciem zatrudnienia.

Kursach, stażach i praktykach zawodowych – w celu podniesienia naszych  kompetencji zawodowych mamy możliwość uczestnictwa w różnych kursach zawodowych oraz sprawdzenia się w realnych zadaniach na praktykach i stażach zawodowych. Po takich doświadczeniach jest nam łatwiej znaleźć odpowiednie do swoich predyspozycji miejsce zatrudnienia.

Otrzymujemy wsparcie w miejscu pracy – w Ośrodku realizowane jest zatrudnienie osób z niepełnosprawnością przy pomocy metody zatrudnienia wspomaganego  – czyli przy stałym wsparciu trenera pracy. Po przygotowaniu nas do pracy, znalezieniu odpowiedniego miejsca i wsparciu w niezbędnych formalnościach trener pracy idzie z nami do miejsca pracy i pomaga nam w pierwszych dniach w: poznaniu obowiązków i zasad panujących w firmie, komunikacji ze współpracownikami, dojeździe do pracy. Gdy już czujemy się bezpieczne  to trener pracy wycofuje się ze stałego wsparcia, ale regularnie monitoruje nasze zatrudnienie. Jednocześnie pomaga naszym pracodawcom  świadcząc doradztwo w zakresie formalnych procedur związanych z zatrudnieniem, komunikacji z niepełnosprawnym pracownikiem, metod szkolenia i współpracy z nami.

zawod4

Readaptację/rekwalifikację zawodową – jeżeli stracimy miejsce pracy albo sami z niego zrezygnujemy to pracownicy Ośrodka pomagają nam poradzić sobie z tą trudną sytuacją oraz szukają z nami innych możliwości zawodowych.

Pracując zawodowo, nadal możemy korzystać ze wsparcia innych specjalistów tj. psychologa, asystenta, pracownika socjalnego, z wybranej formy zajęć grupowych oraz organizowanych imprez.

zawod

Mamy wyjątkową w skali kraju efektywność  zatrudnienia – 40% uczestników ośrodka jest zatrudnionych, a w liczbach to prawie 80 osób.