Siła Woli

Siła Woli

Siła Woli
„Siła Woli” – to projekt, którego celem jest zwiększenie świadomości społecznej poprzez działania edukacyjne w zakresie problematyki niepełnosprawności i różnorodności na rzecz uczniów szkół (głównie integracyjnych), rodziców uczniów dzieci w wieku szkolnym, studentów oraz profesjonalistów. Wyjątkowość tego działania polega na tym, że edukatorami -trenerami w tym zakresie będą osoby z niepełnosprawnościami, które na co dzień korzystają ze wsparcia Stowarzyszenia Otwarte Drzwi. Projekt będzie realizowany w okresie maj-grudzień 2016.   Adresaci projektu: Nasze przedsięwzięcie będzie odpowiedzią na problemy dotyczące czterech grup społecznych: 1/ osób z niepełnosprawnością (nps.), szczególnie intelektualną i psychiczną, 2/ uczniów szkół masowych, specjalnych i integracyjnych, 3/ rodziców uczniów w wieku szkolnym, 4/ studentów uczelni wyższych, 5/ pracowników placówek edukacyjnych, rehabilitacyjnych i terapeutycznych dla osób z niepełnosprawnościami oraz pracownicy administracji samorządowej i rządowej, zajmujący się wpieraniem osób z niepełnosprawnością.   Moderatorami zajęć w szkołach…
Read More
Siła Woli Seminarium 2016

Siła Woli Seminarium 2016

Siła Woli
12 grudnia br. odbyło się seminarium podsumowujące realizowany projekt "Siła Woli". Udostępniamy Wam film w którym osoby z niepełnosprawnościami występowały w roli edukatorów społecznych w zakresie tematyki związanej z niepełnosprawnością. Oto wspomnień z grudniowego seminarium "Siła Woli":) Dziękujemy, że byliście z nami! Fot. Monika Koprowska
Read More