MCHT „Życie Na Swoim”

MCHT „Życie Na Swoim”

Mieszkanie Chronione-Treningowe
Projekt: Zapewnienie wsparcia osobom z niepełnosprawnościami – mieszkańcom m.st. Warszawy, poprzez prowadzenie mieszkań chronionych – treningowych „Życie na swoim” realizowany jest przez Stowarzyszenie Otwarte Drzwi w okresie 01.07.2016 - 30.11.2018 r. oraz współfinansowany ze środków Urzędu m.st. Warszawy. Projekt obejmuje prowadzenie mieszkania chronionego – treningowego (przy ulicy Kłobuckiej 16B w Warszawie) dla 7 dorosłych mieszkańców Warszawy, z niepełnosprawnością intelektualną oraz wykazujących inne zakłócenia czynności psychicznych - obojga płci. Jego celem jest przygotowanie mieszkańców do maksymalnie samodzielnego życia (adekwatnie do możliwości posiadanych przez poszczególne osoby) oraz utrwalenia i/lub uzyskania niezależności życiowej. Realizowany będzie przez pobyt całotygodniowy w turnusach trwających od 1 miesiąca - do maksymalnie 12 miesięcy oraz w formie krótkookresowego pobytu interwencyjnego (w nagłych sytuacjach losowych). Beneficjenci projektu będą mogli skorzystać z szeregu treningów (w tym: samoobsługi w codziennym życiu,…
Read More