W Polsce żyje prawie pół miliona osób z niepełnosprawnością intelektualną. Znaczna część z nich doświadcza przemocy fizycznej i psychicznej.
Nie bądźmy obojętni, jeśli jesteśmy świadkami niepokojących sygnałów w: sąsiedztwie, rodzinie, wśród znajomych. Zaalarmowanie odpowiednich służb może uchronić czyjeś zdrowie a nawet życie:
http://reaguj.otwartedrzwi.pl/.

Więcej na https://www.facebook.com/krzykciszy/ oraz http://otwartedrzwi.pl/krzyk-ciszy/

#przemoc #niepełnosprawność #pomoc #stopprzemocy #otwartedrzwi

krzyk ciszy